top of page

שלח לך

ספר במדבר

ביאורים פרשת שלח לך

ביאורים פרשת שלח לךשלח לך
00:00 / 47:33

ליקוטי מוהר"ן | פרשת שלח לך | תורה סב

ליקוטי מוהר"ן | פרשת שלח לך | תורה סבשלח לך
00:00 / 49:48

מרגלים ושבח א"י | תש"פ

מי היה המרגל שהלך במקום משה רבינו שלח לך - לטובתך ולהנאתך, מה היה מרויח משה אם היה הוא מהמרגלים מדוע באמת משה לא רצה לילך. שבח ארץ ישראל לימוד תורה של ארץ ישראל.שלח לך
00:00 / 53:35

מי היה המרגל שהלך במקום משה רבינו
שלח לך - לטובתך ולהנאתך, מה היה מרויח משה אם היה הוא מהמרגלים
מדוע באמת משה לא רצה לילך.
שבח ארץ ישראל
לימוד תורה של ארץ ישראל.

מלוה מלכה | מעשה יא - 9 - סוף

מלוה מלכה | מעשה יא - 9 - סוףשלח לך
00:00 / 47:34

מלוה מלכה | שלח לך | מעשה ו1

מלוה מלכה | שלח לך | מעשה ו1שלח לך
00:00 / 51:21

פרשת שלח | שיחות הרן | ו - י

פרשת שלח | שיחות הרן | ו - ישלח לך
00:00 / 52:33

שלח לך
00:00 / 01:04

שלח לך
00:00 / 01:04

תש"פ | מעשה ט' 21 שלח לך

תש"פ | מעשה ט' 21 שלח לךשלח לך
00:00 / 50:27

שיעור בספורי מעשיות,
דיברנו על ענין הטייוויל
זהירות מפחד.
ומשם עברנו לדבר על שם מ"ב - זאלגא
הסודות והגימטריות שיש בשם מ"ב
ועוד נושאים בעזרת ה'

שיעור צפייה

הורדת קבצים

bottom of page