top of page

שיעור בלקוטי מוהר"ן תורה ד' - בענין: 'האמת שהכל הוא רק טוב' • הגאון הרב אליהו עטייה שליט"א


שיעור בלקוטי מוהר"ן תורה ד' - בענין: 'האמת שהכל הוא רק טוב'

ביאור הענין שלעתיד לבוא הכל יהיה טוב.

חילוק תפקידי המוחין - חכמה בינה ודעת.

על ידי שמעלה את המלכות אל מוח הדעת, אין יניקה למלכות דסטרא אחרא, ונמתקים הדינים.


 

לשמיעת השיעור / הורדה

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page