top of page

פרשת נצבים | תורות הבעש"ט ורבינו על ראש השנה | שיעור חובה

השיעור השבועי של הרב אליהו עטייה שליט"א -

פרשת נצבים - תורות הבעש"ט ורבינו על ראש השנה. מדוע לא מברכים את חודש אלול בשבת נצבים.

האם גם על הקב"ה נאמר 'אין מלך בלא עם'. כיצד מתקנים תפילות של כל השנה בראש השנה.

בראש השנה צריך לחשוב מחשבות טובות.ענין התעוררות מהשינה על ידי השופר.

תורות רבינו בתקיעת שופר.


 


 


36 צפיות0 תגובות
bottom of page