top of page
חיפוש

סודות חנוכה

הרב אליהו עטייה שליט"א בשיעור לכבוד חנוכה - נלמד על :

● ענייני הנרות בתורת רבינו ור' נתן

על ידי הדלקת נרות מצוה זוכים לבנים תלמידי חכמים.

● היחס בין נרות חנוכה לנרות שבת ונרות המנורה.

סוד חלה נדה והדלקת הנר במצוות ומנהגי חנוכה.


 

לצפיה בשיעור (YOUTUBE) 

השיעור מתקיים כל יום שני בשעה 21:00

כתובת : בלוד בבית הכנסת "עוד יוסף חי" רחוב בן שמן 1 שכונת גני יער


כולם מוזמנים בשמחה

לא לאחר בבקשה

תפילת ערבית לאחר השיעור


Comments


bottom of page