כל ההתחלות קשות

בס"ד

"כל התחלות קשות" הנה מלבד ההסבר הטבעי שכל דבר שאדם מתחיל בו, יש בו קושי מחמת שלא יודע את הדבר ולא מכיר את דרכו, ואינו יודע כיצד יש לו לנהוג ומה לעשות. הנה בחפצי שמים יש בכל התחלה גם קושי רוחני. כי כשאדם מתחיל במצוה או מתחיל ללמוד או שהוא בתחילת מסכת חדשה וכדומה, הרי בודאי שיש לו כוחות מחודשים, ורצון וכיסופים חזקים שתהיה המצוה בשלמות והלימוד יהיה על הצד הטוב ביותר, בלא ביטול באמצע ובלא מחשבות זרות, כי לרוב כשיש התחלה, האדם מכין עצמו לפני ההתחלה ומקבל על עצמו כמה קבלות טובות ומחשבות טובות, וכל הדברים האלו מחזקים אותו מאד. אכן היצה"ר אשר הוא פוחד מכל זה, ואוי לו אם ימשיך האדם עם המחשבות הטובות שקיבל בהתחלה, לכן כל עיקר ההתאמצות שלו היא להרבות את הקושי כבר מיד בהתחלה, ומיד כשמתחיל ללמוד - מיד מכניס לו איזה מחשבת ביטול, איזה צורך שהוא צריך לעשות או סתם מחשבה רעה. או שסותם לו את ההבנה, ומערים עליו קושיות תיכף מיד איך שמתחיל ללמוד להראות לו שבין כה הוא לא מבין, וחבל על הכוחות שהוא משקיע כי בן כה לא יצליח. וחוץ מכל זה מפיל עליו עייפות, דאף שכל היום כולו היה עם כוחות והיה עירני מאד, מ"מ איך שמתיישב ללמוד מיד מפיל עליו את כל העייפות והעצלות, או שפתאום מזכיר לו כמה שהוא רעב, או שאר צרכי האדם האמיתיים והלא אמיתיים, ומה שלא יהיה העיקר שיהיה לו איזה ביטול. וכל זה בא מכח הבחירה שבאדם, דמחמת שההתחלה מצד עצמה יש בה כח גדול נגד היצה"ר, מחמת ההתחדשות והכיסופים יש בה, לכן לעומת זה ניתן גם כח ביצה"ר דוקא בהתחלה לתת על האדם כל כך הרבה קשיים ועצלות ועייפות וכל שאר ביטולים. והנה "התחלה" היא לאו דוקא בתחילת מסכת, אלא כל יום בבוקר כשמתחיל ללמוד הוא התחלה, דבודאי מצד עצמו כשבא ללמוד רוצה ללמוד טוב ולהתחיל את היום טוב, אבל היצה"ר מיד מפיל עליו את העייפות והעצלות ושאר ביטולים ומרעים בישין וכו' וכנ"ל. ויותר מזה, באמת ההתחלה היא כמה פעמים אפילו בסדר אחד, שאם יצא לכמה דקות וחזר, זו שוב התחלה, או שעבר בלימודו מנושא לנושא גם זו התחלה וכהנה כמה דוגמאות, וכל פעם האדם מצד טבעו רוצה להתחיל טוב עם כיסופים גדולים להצליח, ואילו היצה"ר מפיל עליו כל פעם מחדש את העצות והעייפות ושאר הביטולים. אבל באמת העצה היא להתחיל כל פעם מחדש, כי בכל אופן כמה שההתחלה קשה וכנ"ל, יש בה את כל הסגולות הנ"ל, וצריך כל פעם שמתחיל לשכוח את כל העבר, ולחשוב שהנה הוא מתחיל מחדש לחלוטין, וככל שיחשוב יותר שההתחלה היא חדשה ממש, כך יהיה לו ביותר את הכוחות הנפלאים הבאים בכל התחלה והתחלה, ה' יזכנו.


הרב אליהו עטייה שליט"א60 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול