תורה לא | אותיות א-ד | פרשת שמות

תורה לא | אותיות ה-ט | פרשת מסעי

תורה לא | הוספות | פרשת דברים

תורה לא | כלל עולה - סוף | פרשת עקב

תורה לב | חתונה | פרשת ראה

תורה לג | אותיות א-ג | פרשת שופטים

תורה לג | אותיות ד-סוף | פרשת כי תצא

תורה לד | אותיות א-ג | פרשת כי תבוא

תורה לד | אותיות א-ז | פרשת בראשית

תורה לה | אותיות א-ה | פרשת וירא

תורה לה | אותיות ו-סוף | פרשת חיי שרה

תורה לו | אותיות א-ד | פרשת תולדות

תורה לו | אותיות ה-סוף | פרשת ויצא

תורה לז | אותיות א-ד | פרשת וישלח

תורה לז | אותיות ה-סוף | פרשת וישב חנוכה

תורה לח | אותיות א-ד | פרשת ויחי

תורה לח | אותיות ה-ו |

תורה לח | אותיות ז- סוף | 

תורה לט - מ | אותיות הכל |