תורה יא חלק 1 | אותיות א-ב

תורה יא חלק 2 | אותיות ג-ד

תורה יא חלק 3 | אותיות ה-ז עד הגמרא

תורה יא חלק4 | אותיות הגמ- סוף

תורה יב חלק 1 | אותיות א-ב

תורה יב | חלק 2 | אותיות ג-ד באמצע

תורה יב | חלק 3 | אותיות ד, פרשת בלק

תורה יג חלק 1 | אותיות א | פרשת פנחס

תורה יג חלק2 | אותיות ב - ג | פרשת מוטות מסעי

תורה יג חלק3 | אותיות ד - ה | פרשת דברים

תורה יג חלק4 | אותיות ו - סוף | פרשת ואתחנן

תורה יד חלק1 | אותיות א - ד | פרשת ראה

תורה יד חלק2 | אותיות ה | פרשת שופטים

תורה יד חלק3 | אותיות ו -י | פרשת כי תצא

תורה יד חלק4 | אותיות יא - סוף | פרשת כי תבוא

תורה טו חלק1 | אותיות א-ג | פרשת וילך

תורה טו חלק2 |תורה טז | פרשת בראשית

תורה יז חלק1 | אותיות א | פרשת נח

תורה יז חלק 2 | אותיות א אמצע-ה | פרשת לך לך

תורה יז חלק 3 | אותיות ה-ו | פרשת וירא

תורה יז חלק 4 | אותיות ז - סוף | פרשת חיי שרה

תורה יח חלק 1 | אותיות א-ד | פרשת תולדות

תורה יח חלק 2 | אותיות ה-סוף | פרשת ויצא

תורה יט חלק 1 | אותיות א-ד | פרשת וישלח

תורה יט חלק 2 | אותיות ה-ח | פרשת וישב

תורה יט חלק 3 | אותיות ט-סוף | פרשת מקץ

תורה כ חלק 1 | אותיות א-ד | פרשת ויגש

תורה כ חלק 1 | אותיות ה-סוף | פרשת ויחי