top of page

הורדת קבצים

שיעור צפייה

הקדמה א' | שיעור 1

הקדמה א' | שיעור 1שער הגלגולים
00:00 / 1:01:03

שיעור משולב עם פרשת שבוע, בענין הדגלים
ואיך שודקא ע"י הדגלים יורדת הפרנסה, על פי לקוטי מוהר"ן תורה ל"ז
אחר כך למדנו את העמוד הראשון בשער הגלגולים, והוספנו הרבה הקדמות
מצורף גם הצילום של העמוד מהספר.

bottom of page