שאלות לרב | 

השאלות נענות ע"י הרב אליהו עטייה שליט"א בלבד! ונכתבות באתר לעיתים על ידי העורך או מי מטעמו.

  • חובה למלא את השדות, שם השואל וכתובת דואר אלקטרוני 

  • לא יוחזרו תשובות במייל אלא אך ורק באתר (ולשיקול דעתו של כבוד הרב .

  • האתר לא מתחייב לפרסם את השאלה.

  • נא להפנות את השאלות רק בעברית .

  • נא לקצר במילים ולעניין ,(שאלות קצרות), לשמור על קדושת הלשון ! וצניעות !

  • מומלץ להירשם לאתר

רשום את השאלה :

תודה השאלה נשלחה לרב