top of page

שאלות לרב | 

השאלות נענות ע"י הרב אליהו עטייה שליט"א בלבד! ונכתבות באתר לעיתים על ידי העורך או מי מטעמו.

  • חובה למלא את השדות, שם השואל וכתובת דואר אלקטרוני 

  • לא כל השאלות יענו (נתון לשיקול דעתו של הרב)

  • האתר לא מפרסם את השאלות - אלא אם הרב מבקש כך . 

  • נא להפנות את השאלות רק בעברית .

  • נא לקצר במילים ולעניין ,(שאלות קצרות), לשמור על קדושת הלשון ! וצניעות !

  • מומלץ להירשם לאתר

רשום את השאלה :

תודה השאלה נשלחה לרב

bottom of page