top of page

פרשת שמיני

ספר ויקרא

פרשת שמיני - פרהפרשת שמיני
00:00 / 1:01:12
מלוה מלכה | מעשה ג 6 פרשת שמיני
00:00 / 55:25
---פרשת שמיני
00:00 / 01:04

שיעור שמיעה

פרשת שמיני - תניינא לזפרשת שמיני
00:00 / 52:34
מלוה מלכה | מעשה יא - 3פרשת שמיני
00:00 / 55:25
---פרשת שמיני
00:00 / 01:04
---פרשת שמיני
00:00 / 01:04

שיעור צפייה

הורדת קבצים

bottom of page