פרשת אמור

ספר ויקרא

מלוה מלכה | אמור - מעשה ד2פרשת אמור
00:00 / 01:04
ספירת העומר פסח שני - פרשת אמורפרשת אמור
00:00 / 01:04
---פרשת אמור
00:00 / 01:04

שיעור שמיעה

פרשת אמורפרשת אמור
00:00 / 01:04
---פרשת אמור
00:00 / 01:04
---פרשת אמור
00:00 / 01:04
---פרשת אמור
00:00 / 01:04

שיעור צפייה

הורדת קבצים