פרשת תצוה

ספר שמות

תצוה - ז באדר תשפתצוה - ז באדר תשפ
00:00 / 55:45
ביאורים לפרשת תצוהפרשת תצוה
00:00 / 57:17
תצוה - זכורפרשת תצוה
00:00 / 58:35
---פרשת תצוה
00:00 / 01:04
---פרשת תצוה
00:00 / 01:04

פרשת תצוה

---פרשת תצוה
00:00 / 01:04
---פרשת תצוה
00:00 / 01:04
---פרשת תצוה
00:00 / 01:04
---פרשת תצוה
00:00 / 01:04
---פרשת תצוה
00:00 / 01:04

ספר שמות

ספר שמות