פרשת כי תשא

ספר שמות

כי תשא - קורונהכי תשא - קורונה
00:00 / 49:17
ביאורים כי תשא | פרהפרשת כי תשא
00:00 / 49:55
מלווה מלכה | מעשה ג 1 | כי תשאפרשת כי תשא
00:00 / 1:00:15
---פרשת כי תשא
00:00 / 01:04
---פרשת כי תשא
00:00 / 01:04

פרשת כי תשא

---פרשת כי תשא
00:00 / 01:04
---פרשת כי תשא
00:00 / 01:04
---פרשת כי תשא
00:00 / 01:04
---פרשת כי תשא
00:00 / 01:04
---פרשת כי תשא
00:00 / 01:04

ספר שמות

ספר שמות