פרשת יתרו

ספר שמות

שמיעה והורדת השיעורים

שיעור צפייה