פרשת יתרו

ספר שמות

חדש | ג' פירושי אנכי*חדש | ג' פירושי אנכי*
00:00 / 57:03
חדש | מעשה ט 13 *פרשת יתרו
00:00 / 52:58
טו בשבט - תשפ - יום הולדת מוהרנתפרשת יתרו
00:00 / 19:36
מלווה מלכה | מעשה י 13פרשת יתרו
00:00 / 56:25
מלווה מלכה | מעשה יג 12פרשת יתרו
00:00 / 58:34

פרשת יתרו

פרשת יתרו - תניינא מז ולגפרשת יתרו
00:00 / 56:33
טו בשבטפרשת יתרו
00:00 / 51:49
---פרשת יתרו
00:00 / 01:04
---פרשת יתרו
00:00 / 01:04
---פרשת יתרו
00:00 / 01:04

ספר שמות

ספר שמות