פרשת וארא

ספר שמות

חדש | וידעו מצרים*חדש | וידעו מצרים*
00:00 / 56:36
חדש | מעשה ט - 10 *פרשת וארא
00:00 / 52:57
פרשת ואראפרשת וארא
00:00 / 58:05
מעשה יג - פרשת השבוע פרשת וארא
00:00 / 57:03
פרשת וארא 2פרשת וארא
00:00 / 59:01

פרשת וארא

מלווה מלכה מעשה י פרשת וארא
00:00 / 54:41
וארא - עשרת המכותפרשת וארא
00:00 / 52:15
תורה ריגפרשת וארא
00:00 / 52:47
---פרשת וארא
00:00 / 01:04
---פרשת וארא
00:00 / 01:04

ספר שמות

ספר שמות