פרשת בא

ספר שמות

חדש | תורה סד*חדש | תורה סד*
00:00 / 58:09
פרשת באפרשת בא
00:00 / 59:33
פרשת בא 13פרשת בא
00:00 / 58:48
מלווה מלכה | בא פרשת בא
00:00 / 56:31
מלווה מלכה | מעשה י 11פרשת בא
00:00 / 47:33

פרשת בא

מלווה מלכה | מעשה יג 10פרשת בא
00:00 / 58:50
תורה רלד - מכת הארבהפרשת בא
00:00 / 45:35
הילולא דבבא סאליפרשת בא
00:00 / 16:54
---פרשת בא
00:00 / 01:04
---פרשת בא
00:00 / 01:04

ספר שמות

ספר שמות