top of page

ספר בראשית

פרשת מקץ

שיעור שמיעה

פרשת מקץ | חנוכהפרשת מקץ
00:00 / 53:19
פרשת מקץ | חנוכה | מעשה יג 5פרשת מקץ
00:00 / 47:21
פרשת מקץ | חנוכה 1פרשת מקץ
00:00 / 49:52
פרשת מקץ - חנוכה2 - תשפפרשת מקץ
00:00 / 50:13
---פרשת מקץ
00:00 / 01:04

הרב אליהו עטיה חנוכה פרשת מקץ תשפ

שיעור צפייה

הרב אליהו עטיה פרשת מקץ - חנוכה

ספר בראשית

פרשת מקץ | חנוכה 2פרשת מקץ
00:00 / 54:43
פרשת מקץ | וזאת חנוכה 2פרשת מקץ
00:00 / 19:22
פרשת מקץ | חנוכה 8פרשת מקץ
00:00 / 56:37
---פרשת מקץ
00:00 / 01:04

הורדת קבצים

bottom of page