top of page

ספר בראשית

פרשת לך לך

שיעור שמיעה

פרשת לך לךפרשת לך לך
00:00 / 57:20
פרשת לך לך - תורה צדפרשת לך לך
00:00 / 58:29
לך לך מלווה מלכה חלק 1פרשת לך לך
00:00 / 33:38
לך לך - תורה סבפרשת לך לך
00:00 / 53:08
פרשת לך לך - מלחמת ד' המלכים - תורה לפרשת לך לך
00:00 / 58:17

הרב אליהו עטיה פרשת לך לך תשפ

שיעור צפייה

הרב אליהו עטיה פרשת לך לך

ספר בראשית

פרשת לך לך חלק 2פרשת לך לך
00:00 / 1:00:16
לך לך מלווה מלכה - מעשה חלק 2פרשת לך לך
00:00 / 55:04
לך לך מלווה מלכה בית שמשפרשת לך לך
00:00 / 42:41
מעשה ט לך לך חלק 2פרשת לך לך
00:00 / 58:31

הורדת קבצים

bottom of page