top of page

ספר בראשית

פרשת ויצא

שיעור שמיעה

פרשת ויצא | הודאהפרשת ויצא
00:00 / 39:23
פרשת ויצא | תורה מח תניינאפרשת ויצא
00:00 / 52:51
פרשת ויצא | מלווה מלכה מעשה י 6פרשת ויצא
00:00 / 56:36
פרשת ויצא - נדר יעקב - סולם יעקבפרשת ויצא
00:00 / 54:33
---פרשת ויצא
00:00 / 01:04

הרב אליהו עטיה פרשת ויצא תשפ

שיעור צפייה

הרב אליהו עטיה המשך פרשת ויצא תשפ

ספר בראשית

פרשת ויצאפרשת ויצא
00:00 / 57:38
פרשת ויצא | 5פרשת ויצא
00:00 / 51:20
פרשת ויצא | מלווה מלכה יג 2פרשת ויצא
00:00 / 51:48
סיפורי מעשיות - מעשה ט' -חלק 5 פרשת ויצאפרשת ויצא
00:00 / 1:00:43

הורדת קבצים

bottom of page