top of page

ספר בראשית

פרשת ויגש

שיעור שמיעה

פרשת ויגשפרשת ויגש
00:00 / 55:23
פרשת ויגש | זאת חנוכה פרשת ויגש
00:00 / 1:06:03
פרשת ויגש | מעשה יג 6פרשת ויגש
00:00 / 53:34
סיפורי מעשיות | מעשה ט חלק 7פרשת ויגש
00:00 / 53:42
---פרשת ויגש
00:00 / 01:04

הרב אליהו עטיה פרשת ויגש תשפ

שיעור צפייה

שיעור בפרשת השבוע ע"פ ליקוטי מוהר"ן והזוהר הקדוש

ספר בראשית

פרשת ויגש | וידוי ותשובהפרשת ויגש
00:00 / 52:53
פרשת ויגש | מלווה מלכהפרשת ויגש
00:00 / 33:07
פרשת ויגש - תורה סב *חדש* פרשת ויגש
00:00 / 41:46
---פרשת ויגש
00:00 / 01:04

הורדת קבצים

bottom of page