top of page

שיעורים מצולמים | פרשת השבוע

הרב אליהו עטיה - הכח של אור חנוכה-וישלח תשפ''ד

הרב אליהו עטיה - הכח של אור חנוכה-וישלח תשפ''ד

צפייה בסרטון

עדכונים |הודעות

שיעורי הרב  

סגולת ספרי רבינו זיע"א 

יום א' : פרשת השבוע עפ"י תורת רבנו

מיקום : בני ברק, רחוב גורדון 6

שעה : 20:30

יום ב' : פרשת השבוע  עפ"י תורת רבנו

מיקום : בית הכנסת "עוד יוסף חי" רחוב בן שמן 1 שכונת גני יער, לוד.

שעה : 21:00

יום ד' : ליקוטי מוהר"ן על הסדר

מיקום :הקבלן 45 הר נוף, קומה מינוס שעה : שעה 21:00
 
מוצש"ק : סעודת מלווה מלכה ושיעור .

מיקום : בית כנסת רחוב זהבית 5 מבשרת ציון .

שעה: 20:30 נטילת ידיים .
 

ספר לי אחד שהיה (רבינו) משבח מאד את תורתו לפניו,והפליג מאד בגדולת נפלאות תורתו. ואמר שצריכין להשתדל מאד לקנות ספריו,כי אפילו כשעומדין בתבה ומגדל (ארון) הם טובה גדולה, כי ספריו הם שמירה גדולה בבית, לשמור גם העשירות וממון האדם מכל ההזקות. והזכיר אז עשיר אחד שהיה יודעו ומכירו, ואמר שגם אליו היא טובה גדולה שיהיה הספר שלי בביתו, כי יהיה לו שמירה גדולה לכל דבר ושתתקים עשירותו. והזהיר את האיש שדבר עימו מזה שיזרז את העשיר הנ"ל, שיראה לקנות ספריו(חיי מוהר"ן שנ"ה) אמר: שהספר שלו יהיה חשוב מאוד, ויבקשוהו ויחפשוהו מאד, וידפס ויחזור וידפס כמה וכמה פעמים והיהי חשוב מאוד. רק נכספתי לראות זאת, ואניה אני עומד ומסתכל וכו'. (שם שמ

 הגאון הרב אליהו עטייה שליט"א ספרים : ויאמר אליהו על התורה, ספר המידות המבואר(גדול), עשירות דקדושה בפרשה, ליקוטי רפואות, חוברת סגולה נפלאה, כל כתבי ), רבינו(גדול, חוברות וקטן( , כתבי רבי נתן (גדול , חוברות וקטן), כתבי רבי נתן(גדול, חוברות וקטן)

 כתבי אנשי שלומנו(גדול וקטן),ליקוטי הלכות (בד' חלקים - גדול וקטן), ליקוטי מוהר"ן (גדול וקטן), ליקוטי תפילות (גדול וקטן), סיפורי מעשיות, השתפכות הנפ ומשיבת נפש (גדול), זמירון 'נהר  המטהר' ,ליקוטי מוהר"ן עם פירוש עוטה אור (ד חלקים), ספר אוצר היראה, תורות עצות ותפילות , עצות ותפילות

 
bottom of page